Home
Mass Times
Old Parish Features
Séipéal Naomh Nioclás
Old Parish Church
Parish Groups
Parish Schools
News Items
Useful Links
Photo Gallery

Halla Naomh Colman

Halla Naomh Colman

 

Osclaíodh Halla Colmáin sa mbliain 1874 mar scoil áitiúil do bhuachaillí agus do chailíní an tSeana Phobail.  Ag an am sin bhí an múinteoir scoile ina chónaí ann chomh maith, agus is ann a bhí an oifig an phoist ag feidhmiú. Bhí ról lárnach ag an bhfoirgneamh seo i bhforbairt sóisialta agus intleachtúil an phobail áitiúil.

Bíodh sin mar atá, i 1967, tugadh ról nua don bhfoirgneamh mar ionad pobail agus amharclainne áitiúil tar éis don scoil nua teacht ar an bhfód sa tSeana Phobail.  Dá bhrí sin lean an Halla ar aghaidh ag cur le saol cultúrtha agus áitiúil an phobail.  Le blianta fada tá daoine ó chian is ó chóngair tar éis taitneamh a bhaint as drámaí atá curtha ar an stáitse sa halla ag compántais cosúil le hAisteoirí an tSeana Phobail, mar aon le coirmeacha ceol agus taispeántais eile a reachtáileadh sa bhfoirgneamh ársa stairiúil seo thar na mblianta.

Halla Colman dates back to 1874 when it was opened to serve as the local school for the girls and boys of Old Parish.  At that time it was also the residence of the school teacher, and the post office was also within its confines.   This building played a large part in the social and intellectual development of the local people.

However in 1967, on the completion of the new school in Old Parish, it took on its new role, that of local theatre and community centre, thus continuing its contribution to the cultural and social life of the community.  Plays presented by Aisteoiri an Sean Phobail have thrilled and entertained people from far and near, as have the many concerts and shows staged in this historic building over the years. 


Lios na Siog


 

I samhradh na bliana 1979, tháinig grúpa tuismitheoirí ón pharóiste le chéile agus, le cabhair agus tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus an Cómhchoiste Réamhscolaíochta, bunaíodh Naíonra an tSean Phobail. Thosnaigh an Naíonra i mí Meán Fomhair 1979, agus bhí thart ar deichniúr páiste i láthair ar an gcéad lá sa chistin in Halla Cholmáin, áit a raibh an Naíonra lonnaithe an uair sin. Tháinig laghdú ar líon na bpáistí sa pharóiste ins na hochtóidí agus ní raibh ach seisear nó seachtar ag freastal ar an Naíonra sna blianta sin. De réir a chéile tháinig méadú ar dhaonra an pharóiste arís agus bhí sé soiléir go raibh gá le hionad cúram leanaí nua. Toghadh coiste a chuaigh i mbun an ghnó. Roinnt mhaith blianta ina dhiaidh sin, in Feabhra na bliana 2006, gearradh an chéad fhód ar shuíomh a bhronn Comhairle Contae Phort Láirge ar an gcoiste seo agus, le 100% maoiniú ó Phobal, osclaíodh go hoifigiúil ‘Lios na Síog’ ar an 15 Nollag 2007. Is ins an ionad cúram leanaí nua-aimseartha den scoth seo atá Naíonra an tSean Phobail anois, mar a bhfuil spás do 20 páiste agus é ag dul ó neart go neart.   Is féidir teangmháil linn ag… 058 46622.

Naionra Outside

In the summer of 1979, a number of local parents, with the help and support of Udarás na Gaeltachta and the Cómhchoiste Réamhscolaíochta, came together and set up Naíonra an tSean Phobail. In early September of that year, 10 local children started in the Naíonra which was then set up in Halla Cholmáin. With the decline in the population in the eighties and nineties, the number of children attending dropped to five or six some years, but gradually increased again and the need for a childcare centre became apparent. Sometime around 2002 a committee was formed which set about drawing up plans. Waterford County Council granted a site, Pobal gave 100% funding, and on the 15 December 2007, a purpose built state of the art childcare centre, ‘Lios na Síog’, was officially opened.  ‘Lios na Síog’ facilitates Naíonra an tSean Phobail. It can cater for 20 children and is going from strength to strength. Contact 058 46622 for more information.

 
    
Naiorna Outside
Site Map