Home
Mass Times
Old Parish Features
Séipéal Naomh Nioclás
Old Parish Church
Parish Groups
Parish Schools
News Items
Useful Links
Photo Gallery

Bunscoil_Baile_Mhic_Airt_1
Balile_Mhic_Airt_-_Name_Plate

meanscoil

Meanscoil_Name_Plate
.

We are fortunate to have a number of schools in our parish;

Coláiste na Rinne

Méanscoil San. Nioclás

Bunscoil na Rinne

Bunscoil Baile Mhic Airt, An Sean Phobal

Bunaíodh Scoil Náisiúnta Bhaile Mhic Airt sa Sean Phobal sa bhliain 1874. Scoil Ghaeltachta a bhí ann i gcónaí agus fós inniu is í an Ghaeilge príomhtheanga teagaisc & cumarsáide na scoile.  Is scoil Chaitliceach í an scoil seo faoi choimirce an tEaspag Deoise Phort Láirge agus na Leasa Móire, An tEaspag Alphonsis Ó Culleanán. Tá dearcadh Críostaíochta ag baint leis na scoil.  Freastalaíonn na páistí ar aifreann go rialta agus glacann said leis na sacraimintí.  É sin ráite, glactar le páistí le aon creideamh agus fiú páistí gan creidimh.  

Is scoil ghníomhach agus áthasach í an scoil seo ina bhfuil cultúr traidisiúnta Gaeltacht na nDéise fite-fuaite i ngnáth-shaol na bpáistí, idir dhramaíocht, cheol thraidisiúnta agus rince ina measc. Tá ard-chaighdeán bainte amach againn sa Mhata agus sa Litearthacht le blianta beaga anuas agus tá stádas oifigiúil mar scoil Ghaeltachta, mar atá leagtha amach ag an Roinn Oideachas agus Scileanna, bainte amach againn ó 2018.  Tá tradisiúin láidir le feiscint sa scoil sa spóirt, ach go háirithe sa pheil gaelach agus san iomáint. Bíonn fáilte roimh chuaiteoirí i gcónaí.

S.N. Bhaile Mhic Airt was founded in An Sean Phobal in the year 1874. It has always been a Gaeltacht school and today Irish continues to be the main language of instruction and communication. It is a Catholic school under the patronage of the Bishop of the diocese of Waterford and Lismore, Bishop Alfonsus Cullinan. There is a Christian outlook in all we do in the school, with the children attending mass regularly and receiving the sacraments. That said, we accept children of all religions and even those without.

We are an active and happy school in which the culture and traditions of the Déise Gaeltacht are intertwined in the everyday lives of the children including drama, traditional music and singing. We have achieved a high standard in Maths and Literacy over the last number of years and in 2018 we achieved official Gaeltacht status, as laid out by the Department of Education and skills.  There is a strong tradition of sport to be seen in the school also, especially Gaelic football and hurling. Visitors are welcome at any time.

Le dea ghuí

Deirdre Ní Fhlaithimhín,  Príomhoide

anseanphobal.ias@gmail.com

058 46446

We also have two Nursery Schools;

Naíonra na Rinne sa Rinn

Lios na Síog sa Sean Phobal

These schools are very important to our community, and they are tremendous resources, not just for education and the teaching of our faith, but for the passing on of living traditions of music and language and culture.

Each contributes in their own way to the liturgical life of the parish, and also fosters confidence, appreciation and self-respect in the young people in their care.

We are grateful to the teachers, to the wider school staff, and to the parent’s councils who support and enable this good work.

Tá na scoileanna seo an-thabhachtach dá bpobal, mar is foinsí iontacha iad, ní amháin don oideachas agus dár gcreideamh, ach do chaomhnú ár dtradisiún ceol, teanga agus cultúr.

Cabhraíonn gach ceann acu ina slí féin do shaol liturgach an pharóiste, agus spreagann siad muinín, meas agus sár-thuiscint i measc na ndaoine óga faoina gcúram.

Táimid an-bhuíoch dos na Múinteoirí, do Phobal uile na scoile, agus do Coistí na dTuismitheoirí, a cabhraíonn leis an obair mhaith seo.


Site Map