Home
Mass Times
Old Parish Features
Séipéal Naomh Nioclás
Old Parish Church
Parish Groups
Parish Schools
News Items
Useful Links
Photo Gallery

Old_Parish_Interior_MaryRing_interior_secred_Heart_medGrúpaí Pharóiste:

Tá ról lárnach i bhfeidhmiú ráthúil an dá shéipéal ag na daoine ón bparóiste atá gníomhach sna grúpaí éagsúla agus a thugann a gcuid ama agus a gcuid buanna d’fhonn na seirbhísí éagsúla a fheabhsú i rith na bliana.  Cuirfear fáilte i gcónaí roimh bhaill nua.

   • Grúpa liotúirgeach
   • Léitheoirí
   • Ministrí Eocairisteacha
   • Baill an Chóir
   • Freastalaithe Altóra
   • Cóiritheoirí Bláthanna
   • Grúpaí um Ullmhú Altóra
   • Bailitheoirí

Tá Coistí Airgeadais againn chomh maith mar aon le Comhairle Tréadach nua-thofa sa pharóiste.  Oibríonn pobal an pharóiste agus na grúpaí as lámha a chéile i gcomhar leis an Sagart Paróiste ar mhaithe le saol spioradálta ceantar na Rinne agus an tSeana Phobail a fhorbairt. 

Parish Groups:

Crucial to the smooth operation of both churches are the dedicated parishioners who form the many groups and give of their time and talents to enhance the various services throughout the year. New members are always welcome.

 • Liturgy Group
 • Readers
 • Eucharistic Ministers
 • Choir Members
 • Altar Servers
 • Flower Arrangers
 • Altar Preparation Groups
 • Collectors

We also have finance committees and a newly elected parish pastoral council. Parishioners and groups work together with the parish Priest striving to develop the spiritual life of the area of Ring and Old Parish.

Site Map