Home
Mass Times
Old Parish Features
Séipéal Naomh Nioclás
Old Parish Church
Parish Groups
Parish Schools
News Items
Useful Links
Photo Gallery

 

Ta dhá Shéipéal againn sa pharóiste: Séipéal Naomh Nioclás sa Rinn agus Séipéal Breith na Maighdine sa Sean Phobal.

We have two churches in our parish: Séipéal Naomh Nioclás sa Rinn and The Church of the Nativity of The Blessed Virgin Mary, Old Parish.

Táimid páirteach le grúpa Paróistí sa Deoise ar a ghlaodhaimid “Croí na Déise” air. Bímíd ag obair le chéile le paróistí eile sa cheantar chun ócáidí a eagrú eadrainn agus tacaíocht a thabhairt da cheile.

We are part of a local Pastoral Area, which we call “Croí na Déise”. As such, we work with other local parishes to organise different events and support one another in our work.
 
Ring_Interior_1_Med
 


Séipéal Naomh Nioclás

An 
Rinn

 

Old_Parish_Interior_1Med

 

Church of the Nativity of The Blessed Virgin Mary

An Sean Phobal

Aifreann Bigil an Domhnaigh: 6.00i.n. gach Satharn

Sunday Vigil Mass: 6.00p.m. Every Saturday

Aifreann gach Domhnach ag 10.30r.n.

Mass each Sunday at 10.30a.m.

Aifreann ar an Luain: 10.00r.n. gach Luain.

Mass on Mondays: 10:00a.m.

Aifreann ar an Máirt: 10.00r.n. gach Máirt

Mass on Tuesdays and Fridays at 10.00a.m.

Bíonn Buan Adhradh an tSacraimint Naofa sa dhá Shéipéal; tar éis Aifrinn ar an Luain sa Rinn, agus tar éis Aifrinn ar an Máirt sa Sean Phobal. Tá fáilte roimh cách teacht linn, agus guí go ciúin ós comhair ár dTiarna.

 

We have Perpetual Adoration of the Blessed Sacrament in each Church during the week; after Mass on Mondays in An Rinn, and after Mass on Tuesdays in An Sean Phobal. All are welcome to come and pray quietly before our Lord.


Site Map